رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران گفت: یکی دیگر از انتظارات ما از شهرداری تهران در سال جاری تلاش برای رونق صنعت ساختمان‌سازی در پایتخت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عباسی با اشاره به اینکه انتظار داریم در سال ۱۴۰۱ زمان صدور پروانه ساخت کاهش پیدا کند، اظهار کرد: یکی دیگر از انتظارات ما از شهرداری تهران در سال جاری تلاش برای رونق صنعت ساختمان‌سازی در پایتخت است.

وی با تاکید بر شفافیت و همچنین شهروند سپاری در مدیریت شهری، یادآور شد: البته قانون در امور باید مبنای اصلی کار قرار بگیرد. به طوری که اقدامات بر اساس اسناد بالادستی باشد.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بودجه حوزه شهرسازی در سال ۱۴۰۱ رضایت‌بخش است، خاطرنشان کرد: به اعتقاد من شهرداری در تحقق بودجه امسال موفق خواهد بود.