در پی طوفان عصر دیروز و سقوط ۲۹ اصله درخت عوامل شهرداری منطقه ۸ در سطح نواحی رخداد حادثه حضور یافتند و در همان ساعات اولیه نسبت به رفع سد معبر و ایمنی شهری اقدام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی طوفان عصر دیروز و سقوط ۲۹ اصله درخت عوامل شهرداری منطقه ۸ در سطح نواحی رخداد حادثه حضور یافتند و در همان ساعات اولیه نسبت به رفع سد معبر و ایمنی شهری اقدام کردند.

متأسفانه در پی این طوفان خسارت‌هایی به اموال شهروندان در سطح منطقه وارد شد و تعداد ۲ اصله درخت در ناحیه یک، ۵ اصله در ناحیه دو و ۱ اصله درخت در ناحیه سه به خودرو شهروندان اصابت کرد و منجر به بروز خسارت شد.

گفتنی است از شهروندان درخواست می‌شود با توجه به تغییرات جوی و احتمال بروز طوفان از پارک خودرو یا حضور در نقاط پرخطر پرهیز و نکات ایمنی را رعایت کنند و در صورت بروز حوادثی مانند سقوط درخت سریعاً با سامانه ۱۳۷ تماس بگیرند تا نیروهای خدمات رسان در اسرع وقت در محل حضور یابند.