معاون وزیر راه و شهرسازی بر اصلاح زیر ساخت‌ها و تسریع در روند تصویب طرح باز آفرینی ناحیه سه منطقه ۱۹ در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت باز آفرینی شهری ایران در حاشیه بازدید از بافت‌های فرسوده و عرصه‌های رها شده در ناحیه سه این منطقه که با همراهی مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران، شهردار منطقه ۱۹ و مدیران شهری این منطقه انجام شد، قول مساعدت در تأمین اعتبار بخشی از زیر ساخت‌های ناحیه سه و تسریع در روند تصویب طرح بازآفرینی این ناحیه در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را داد.

مهدی هدایت شهردار منطقه ۱۹ نیز در این بازدید ضمن قدردانی از معاون وزیر راه و شهرسازی به تصویب طرح بازآفرینی ناحیه ۳ این منطقه در نشست اعضای کارگروه فنی کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران اشاره کرد و خواستار حمایت وزارت راه و شهرسازی از این طرح شد.

او ادامه داد: این طرح در راستای ارتقای سرزندگی، محرک توسعه در منطقه، بهره‌گیری از این فرصت، تأمین خدمات برای شهروندان و نیز جلوگیری از روند گسترش سکونت‌گاه‌های غیررسمی، تفکیک غیر مجاز و تصرفات غیرقانونی و حل مشکلات محلات ناحیه ۳ به ویژه محله نعمت آباد و شهید کاظمی است.

هدایت با بیان اینکه حدود ۴۵ هکتار بافت فرسوده در ناحیه ۳ قرار دارد، تصریح کرد: این طرح با رویکرد بازآفرینی به همراه مداخلات مناسب با رویکرد تهیه مسکن مناسب جهت اقشار آسیب پذیر جامعه و همچنین نوسازی بافت‌های فرسوده ناحیه مد نظر قرار گرفت.

شهردار منطقه ۱۹ ساختار نامنسجم بافت مسکونی، توزیع نامتناسب خدمات، ساخت و ساز غیر مجاز، سکونتگاه‌های غیر رسمی، آشفتگی‌های بصری، آلودگی زیست محیطی و مکان‌های بی دفاع شهری، وضعیت معابر و آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی را از جمله مواردی برشمرد که در طرح بازنگری این محدوده مورد تحلیل قرار گرفته‌اند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در این بازدید از بافت فرسوده در محله نعمت آباد، کوره‌های آجر پزی، عرصه‌های رها شده و خلازیر بازدید کرد.

بر اساس این گزارش تسریع در سیاست‌های تشویقی و مساعدت در ساخت مسکن ارزان قیمت برای اقشار کم برخوردار، تسریع در سیاست‌های توسعه زیر ساخت‌ها و ساخت سرانه‌های خدماتی مورد نیاز در این محدوده از مسائل مورد بررسی در این بازدید بود.