احیا بافت‌های تاریخی موجود در شهرداری منطقه ۱۴ به‌ خصوص دروازه دولاب و عمارت باغ سلیمانیه از جمله طرح‌های اصلی مدیریت شهری در این منطقه و در سال جاری محسوب می‌شود.

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ «هویت‌بخشی» به شهر تهران همواره یکی از موضوعات مورد تاکید زاکانی در صدر مدیریت شهری پایتخت برای تحقق چشم‌انداز «تهران؛ کلانشهر الگوی جهان اسلام» است.

از جمله مصادیق هویت‌بخشی به پایتخت، احیا بافت‌های تاریخی شهر تهران است؛ چرا که بافت‌های تاریخی تهران، بخشی از هویت فرهنگی، تاریخی و معماری اسلامی این شهر را تشکیل می‌دهد که در حال حاضر به خواب رفته و به ورطه فراموشی سپرده شده است.

پیشینه تاریخی منطقه ۱۴ تهران

منطقه ۱۴ تهران، از جمله مناطقی است که بخش قابل توجهی از هویت تاریخی کلانشهر تهران را تشکیل می‌دهد. محدوده کنونی این منطقه، پیش از قرن حاضر بیرون از حصار ناصری بود و در آن دوران فقط شامل بخش‌های روستایی دولاب و سلیمانیه بوده‌است.

پس از گسترش و توسعه مراکز مسکونی در تهران و اطراف آن، این منطقه نیز در راستای دو محور شرقی خیابان پیروزی و جنوبی خیابان ۱۷ شهریور به بدنه شهری پایتخت ملحق شد.

فرجام دروازه دولاب

دروازه دولاب، یکی از دروازه‌های ۱۲ گانه شهر تهران از جمله عناصر تاریخی موجود در منطقه ۱۴ تهران است که به‌دستور شهردار وقت و در عصر طاغوت تخریب شد و امروزه نام آن باقی‌مانده است. این دروازه در حصار شاه طهماسبی در شرق شهر تهران و شرق محله چال میدان و در ورودی بازارچه نایب السلطنه، واقع در خیابان ری امروزی قرار داشت که پس از گسترش شهر، محل فعلی آن در جایی قرار دارد که چهارراه شمس نامیده می‌شود.

عمارت باغ سلیمانیه از دیگر عناصر تاریخی واقع در منطقه ۱۴ شهرداری تهران با قدمت ۱۵۰ سال است که سابقه آن به دوره قاجار بازمی‌گردد و بنای آن توسط حسن خان معروف به وثوق‌الدوله احداث شده است.

وعده‌های پوچ برای مرمت عمارت باغ سلیمانیه

آذر ماه سال ۱۳۹۹ بود که بوستان این عمارت با حضور شهردار وقت تهران به صورت رسمی افتتاح شد و قول‌هایی برای مرمت بنا از سوی مدیریت شهری داده شد اما در عمل هیچ اقدامی برای مرمت این بنا صورت نگرفت.

با تغییر مدیریت شهری و رویکرد آن برای هویت‌بخشی به پایتخت، احیا بافت‌های قدیمی موجود هم‌چون دروازه دولاب و عمارت باغ سلیمانیه بار دیگر در دستور کار قرار گرفت و بنابر پیگیری‌های به‌عمل آمده از سوی خبرنگار مهر، طرحی برای احیا بافت‌های قدیمی پایتخت هم‌چون دروازه دولاب برنامه‌ریزی شده که در حال بررسی است و در حال حاضر در مرحله تأمین اعتبار به‌سر می‌برد تا در صورت تحقق اعتبارات لازم، وارد مرحله عملیاتی شود.

احیا بافت‌های تاریخی منطقه ۱۴ در دستور کار مدیریت شهری

احیا بافت‌های تاریخی موجود در شهرداری منطقه ۱۴ به خصوص دروازه دولاب و عمارت باغ سلیمانیه از جمله طرح‌های اصلی مدیریت شهری در این منطقه و در سال جاری محسوب می‌شود.

در حال حاضر، بازسازی محیط اطراف و پیرامونی عمارت باغ سلیمانیه انجام شده؛ اما خود عمارت با توجه به اینکه بافت تاریخی محسوب می‌شود، نیاز به انجام اقدامات کارشناسی در زمینه مرمت دارد و در این زمینه از سوی شهرداری منطقه ۱۴ مکاتباتی با میراث فرهنگی و سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران انجام شده‌است.

در حال حاضر، عمارت باغ سلیمانیه تحویل سازمان فرهنگی هنری شهرداری است و شهرداری منطقه ۱۴ مکاتباتی را برای تحویل عمارت با این سازمان انجام داده‌است تا اقدامات مرمت و احیا آن انجام شود و در اختیار عمومی شهروندان قرار گیرد.