سید محمد حسینی با اشاره به گذشت بیش از بیست سال از تشکیل شوراها در کشور، اظهار داشت: کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان ها در نظر دارد در راستای بهبود عملکرد شوراها، مجموعه قوانین شوراهای اسلامی، شهرداری ها و دهیاری ها و نیز آیین نامه های مربوط به آن را مورد بررسی و واکاوی مجدد قرار دهد.

سید محمد حسینی نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان ها در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، گفت: پس از بیش از بیست سال که از تشکیل شوراها در کشور می گذرد، تجدیدنظر در قوانین و آیین نامه های این نهاد امری ضروری به نظر می رسد.

وی افزود: شورا پل ارتباطی بین مردم و مسئولان است و در شرایط کنونی در قانون شوراها، اختیارات اندکی برای آن مشاهده می‌شود که نیازمند بازنگری است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان ها با بیان اینکه این کمیسیون در نظر دارد در راستای بهبود عملکرد شوراها در کشور، مجموعه قوانین شوراهای اسلامی، شهرداری ها و دهیاری ها و نیز آیین نامه های مربوط به آن را مورد بررسی و واکاوی مجدد قرار دهد، گفت: از تمامی اعضای سابق و فعلی شوراهای اسلامی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی مطلع در این حوزه و حقوقدانان دعوت می کنیم تا نظرات و پیشنهادات خود را به این کمیسیون ارسال کنند.

حسینی در پایان ابراز امیدواری کرد: شوراهای اسلامی کشور با تلاش نمایندگان شورای عالی استان ها، همراهی مجلس شورای اسلامی و بهره گیری از نظرات نخبگان و متخصصان، با قوانین به روز شده منشأ اثر بیشتری در کشور باشند و بتوانند خدمات گسترده تری به هموطنان ارائه دهند.