شهردار منطقه ۱۳ با اشاره به بیش از هفت هزار متر نهرسازی در سال گذشته، از تداوم اجرای این طرح در سال جاری با هدف جلوگیری از مشکلات احتمالی ناشی از بارندگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی علی احمدی شهردار منطقه ۱۳ در خصوص احداث و ساماندهی شبکه جمع آوری آب‌های سطحی برای جلوگیری از مشکلات احتمالی در معابر به ویژه در فصول بارندگی گفت: در راستای سیاست‌های شهرداری تهران برای توسعه و به روز کردن شبکه جمع آوری و هدایت آب‌های سطحی، احداث و بهسازی شبکه‌های اصلی و فرعی آب‌های سطحی امسال اجرایی می‌شود.

او به بهسازی انهار و نوسازی جداول و کانیو در نواحی چهارگانه اشاره کرد و افزود: به منظور جلوگیری از آبگرفتگی، در سال گذشته ۷۹۰۰ متر نهر در معابر منطقه احداث شد که در سال ۱۴۰۱ نیز ۶۵۰۰ متر نهر توسط عوامل اجرایی فنی و عمرانی اجرایی خواهد شد.

علی احمدی اظهار کرد: بر همین اساس، احداث و بهسازی شبکه‌های هدایت آب‌های سطحی با هدف سهولت در عبور و مرور، ارتقای سطح ایمنی معابر و مدیریت بحران در شرایط جوی نامناسب از پروژه‌های دارای اولویت منطقه محسوب می‌شود.

وی افزود: در همین راستا مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آب‌های سطحی مانند بهبود عملکرد و ظرفیت، اجرای روش‌های نوین و سرپوشیده سازی انهار و رسوب گیر در دستور کار است.

شهردار منطقه ۱۳ در ادامه با اشاره به اینکه ساماندهی و رفع نواقص جداول، پل‌های فلزی، دریچه و سنگدال در معابر از اقدامات عمرانی دیگر منطقه است گفت: برای تکمیل و ساماندهی شبکه جمع آوری و هدایت آب‌های سطحی در نقاط آبگیر، احداث شیب سطحی معابر، احداث نهر در محلات ۱۳ گانه، لایروبی انهار و کانال مدیریت روان آب‌ها امسال انجام می‌شود.

وی در پایان تاکید کرد: توسعه، ایمن سازی و بهسازی شبکه اصلی و فرعی هدایت و جمع آوری آب‌های سطحی یکی از مهمترین اقدامات زیر بنایی در مسیر افزایش تاب آوری شهر و توسعه پایدار به شمار می‌آید.