سرپرست سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، از تولید و پخش ۱۱هزار و ۶۰۰ تن آسفالت در ایام نوروز سال ۱۴۰۱ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود حق لطفی با بیان اینکه مدیریت شهری پایتخت همه ساله با بهره گیری از شرایط ترافیکی ایام نوروز به دنبال پیشبرد اقدامات مربوط به مرمت روکش معابر و اجرای طرح استقبال از بهار است، از تولید و پخش ۱۱ هزار و ۶۰۰ تن آسفالت طی ۱۰ روز از ایام نوروز سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: این میزان تولید نسبت به دوره مشابه سال قبل نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافته است.

سرپرست سازمان مهندسی و عمران شهر تهران با یادآوری اینکه آسفالت مورد نیاز مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران در اسفندماه سال گذشته احصا و ثبت شده بود، خاطرنشان کرد: بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ تن از آسفالت تولید شده طی نوروز امسال تحویل مناطق ۲۲ گانه و مابقی توسط واحد امانی معاونت اجرایی سازمان صرف بهسازی مسیر کندروی شمالی آزادراه تهران-کرج شد.