عضو شورای شهر و نماینده استان تهران در شورای عالی استان ها گفت: کارگروه ساماندهی موتورسواران پیشنهاد اختصاص بخشی از معابر به موتورسیکلت بدون جداکننده فیزیکی و صرفا با رنگ آمیزی را داده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان‌ها، آقا میری عضو شورای شهر تهران گفت: استفاده از موتورسیکلت به عنوان وسیله حمل و نقل شهری در تهران گسترش پیدا کرده که موجب مشکلاتی مانند آلودگی محیطی و ناهنجاری‌های ترافیکی در سطح معابر شهری شده است که به علت ناایمن بودن موتور سیکلت باعث آسیب پذیری بیشتر راکبان این وسیله نقلیه در تصادفات شهری شده است، به طوری که نیمی از تصادفات رانندگی در شهر تهران مربوط به موتورسیکلت است.

 

به گفته نماینده استان تهران در شورای عالی استان ها، با وجود حدود ۴ میلیون موتور سیکلت در شهر تهران ضرورت دارد تا برای حفظ جان همشهریان که موتورسیکلت را به عنوان وسیله حمل و نقل انتخاب کرده اند، مقرراتی جهت سهولت و امنیت در تردد برای آن‌ها تنظیم شود.

پایان پیام/