سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از ارائه گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران در خصوص آلودگی هوای شهر تهران در جلسه آتی شورای شهر تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نادعلی با اشاره به برگزاری پنجاه و هفتمین جلسه از ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران در روز یکشنبه بیست و یکم فروردین ماه سال ۱۴۰۱ گفت: در این جلسه نطق پیش از دستور توسط میثم مظفر نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه قرائت خواهد شد.

وی عنوان کرد: همچنین در ادامه جلسه محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران در خصوص آلودگی هوای پایتخت گزارشی در صحن شورا ارائه خواهد داد.

سخنگوی شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: اعضای شورا در این جلسه بررسی تعدادی پرونده پلاک ثبتی را از حیث باغ یا غیر باغ بودن در دستور کار دارند.