مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: از سحرگاه جمعه ۱۹ فروردین و با افزایش سرعت باد از سمت غرب و ورود توده گرد و غبار از بیرون شهر به هوای پایتخت، از کیفیت هوا به شدت کاسته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مهدی میرزایی قمی با ذکر این نکته که با افزایش مداوم آلاینده مذکور، هوای تهران در ساعت ۱۱ صبح دیروز به شاخص ۴۹۲ رسید و در محدوده خطرناک قرار گرفت، گفت: پس از این ساعت، به آرامی از غلظت ذرات معلق کاسته شد اما تا ساعت ۶ صبح امروز هیچ‌گاه شاخص به کمتر از ۲۰۰ نرسید.

وی با اشاره به اینکه غلظت ساعتی ذرات معلق کوچک‌تر از ۱۰ میکرون از بامداد جمعه ۱۹ فروردین به شدت افزایش یافت و میانگین غلظت ساعتی ایستگاه‌های سنجش در ساعت ۱۱ صبح دیروز به ۱۱۷۹ میکروگرم بر مترمکعب یعنی ۷ و نیم برابر استاندارد رسید، اظهار کرد: استاندارد روزانه برای این آلاینده ۱۵۵ میکروگرم بر متر مکعب است.

میرزایی قمی با بیان اینکه غلظت ساعتی ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون نیز تا ۲۲۸ میکروگرم بر مترمکعب و به عبارتی، ۶.۵ برابر استاندارد افزایش یافت، تصریح کرد: استاندارد روزانه برای این آلاینده ۳۵ میکروگرم بر متر مکعب است.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با تأکید بر اینکه شاخص ۲۴ ساعته آلاینده ذرات معلق کوچک‌تر از ۱۰ میکرون در ساعت ۱۱ صبح جمعه ۱۹ فروردین به عدد کم سابقه ۱۹۰ رسید و به صورت همزمان، شاخص آلاینده ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون نیز تا عدد ۱۶۱ افزایش یافت، خاطرنشان کرد: شاخص ۲۴ ساعته برای آلاینده ذرات معلق کوچک‌تر از ۱۰ میکرون تا ساعت ۱۱ صبح امروز به عدد بی‌سابقه ۳۳۲ و برای آلاینده ذرات معلق کوچک‌تر از ۲ و نیم میکرون به عدد ۲۱۰ رسید که نشان‌دهنده شرایط بحرانی کیفیت هوا در روزهای مورد بررسی است.

بر اساس استاندارد جدید شاخص، رکورد قبلی آلاینده ذرات معلق کوچک‌تر از ۱۰ میکرون ۲۵۲ بوده که در سال ۹۴ به ثبت رسیده است.