محمدخانی با اشاره به قانون جدید توزیع مالیات بر ارزش افزوده گفت: پرداخت سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده با شاخص جمعیتی سبب تعطیلی شهرداری‌های کوچک می شود.

عارف محمد خانی نماینده استان کرستان در شورای عالی استان‌ها در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان‌ها، با بیان اینکه عمده درآمد شهرداری شهرهای کم جمعیت از محل ماده ۲۶ و ۳۹ قانون ارزش افزوده پرداخت می‌شود گفت: در قانون جدید توزیع این اعتبارات صرفا بر اساس شاخص جمعیت بوده که باعث می‌شود شهرداری‌های کوچک و تازه تاسیس دچار مشکلات فراوان شوند و حتی منحل شوند.

وی افزود: در تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده۲۰ درصد از این مبالغ به شهرهای کوچک و کم‌جمعیت اختصاص داشت. که در قانون جدید فقط ۱۰ درصد و شاید هم کمتر از مبالغ قبلی پرداخت می‌شود.

محمدخانی تصریح کرد: نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌تواند در تبصره ۱۴ درآمدی بودجه سال ۱۴۰۱ نحوه توزیع اعتبارات ماده۲۶ و ۳۹ را بر اساس قانون ششم توسعه اصلاح کنند. در غیر این‌صورت باید شاهد مشکلاتی از قبیل بیکاری هزاران نفر از کارگران شهرداری‌ها باشیم.

نماینده استان کرستان در شورای عالی استان‌ها بیان داشت: عدم ارائه خدمات مناسب به شهروندان و سایر مشکلات عدیده دیگری خواهیم بود. بعضی از شهرها جمعیتی کمتر از هزار نفر دارند با این اوصاف پرداختی به این شهرها زیر دو میلیون تومان خواهد بود.

پایان پیام/