در چهارمین جلسه شورای عالی استان ها ۹ طرح در دستور کار قرار گرفت که شش طرح تصویب و ۳ طرح نیز رد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، در چهارمین اجلاس شورای عالی استان ها که امروز پنجشنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۱ به دلیل تقارن با ماه مبارک رمضان به صورت مجازی برگزار شد، طرح اصلاح ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، طرح الحاق یک جز به عنوان جز (۱۰) به بند (الف) ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، طرح اصلاح ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(تنظیم ۲)، طرح اصلاح ماده ۱۰ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، طرح تامین منابع مالی شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان، طرح الحاق (۲) تبصره ذیل ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور مصوبه ۱۳۹۵ بررسی و به تصویب اعضا رسید.

همچنین طرح الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، طرح نحوه فعالیت و استقرار مطب پزشکان و حُرف وابسته، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، دفاتر روزنامه و مجله، وکالت و مهندسی، طرح اصلاح مود(۱۲)، (۱۳)، (۱۸)، (۴۸)، و (۵۳) قانون اصلاح نظام صنفی کشور نیز مطرح شد که از سوی اعضا رد شد.