شهردار منطقه ۲ از آغاز به‌کار دومین خانه محیط زیست منطقه ۲ با هدف توانمندسازی و جلب مشارکت حداکثری شهروندان و تحقق اهداف محیط زیستی در سرای محله بهرود ‌خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صالحی از آغاز به‌کار دومین خانه محیط زیست منطقه ۲ با هدف توانمندسازی و جلب مشارکت حداکثری شهروندان و تحقق اهداف محیط زیستی در سرای محله بهرود خبر داد و در عین حال ایجاد خانه محیط زیست را گامی مؤثر در ایجاد بستر مشارکت شهروندان در حفاظت از محیط زیست برشمرد و گفت: نهادینه‌سازی فرهنگ حفظ محیط زیست یکی از رویکردهای اصلی برنامه‌های زیست محیطی است و در همین راستا دومین خانه محیط زیست منطقه با محوریت زمینه‌سازی بستری برای تعامل مشترک مدیریت شهری و شهروندان در اطلاع رسانی و پایش وضعیت محیط زیست منطقه در سرای محله بهرود آغاز به کار کرد.

شهردار منطقه ۲ شناسایی معضلات محیط زیستی محله با مشارکت شهروندان و اجرای اقدامات لازم به منظور بهبود وضعیت محله را از اهداف مهم افتتاح این خانه اعلام کرد و افزود: با برنامه ریزی صورت گرفته در نظر است تا سایر سراهای محلات منطقه نیز به خانه محیط زیست مجهز شوند.

به گفته وی با ایجاد خانه‌های محیط زیست ضمن فراهم شدن بستر تعامل مشترک مدیریت شهری و شهروندان برای شناسایی و رفع مسائل زیست محیطی، با ارتقای اطلاع رسانی و آگاهی شهروندان، بستر جلب مشارکت آن‌ها در فعالیت‌های زیست محیطی و بهره‌گیری از حضور داوطلبانه و ابتکارات شهروندان در این زمینه فراهم می‌شود.

صالحی با اشاره به اینکه محیط زیست محله باید از طریق مردم مراقبت شود، گفت: زمانی که مردم در خصوص مسائل زیست محیطی حساس شوند و آگاهی لازم را نیز بیابند می‌توانند همراه با دستگاه‌ها و نهادهای متولی بسیار تأثیرگذار عمل کنند