معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به پیگیری های این سازمان برای ساماندهی نیروی انسانی شهرداری ها، از ساماندهی بیش از ۶۲۰۰ نفر از کارکنان شهرداری های کشور، به استثنای شهرداری تهران، در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مهدی جمالی نژاد ضمن بیان این خبر  از صدور مجوز برای ۵۲۶۱ نیروی قراردادکارمعین در شهرداری های ۲۸ استان و کلانشهرهای اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز، قم و کرمانشاه از میان واجدین شرایط که به صورت غیرمستقیم در شهرداری‌ها در حوزه ستادی، مناطق و سازمان‌های وابسته در مشاغل کارمندی مشغول به کار بوده اند، بر اساس شاخص های تعیین شده شامل مدرک تحصیلی، سابقه خدمت و مصاحبه کتبی، به ترتیب نمره بالاتر و رعایت شرایط احراز در سقف سهمیه تخصیصی سازمان اداری واستخدامی کشور خبر داد.
 
وی با بیان اینکه صدور این مجوزها در سال جاری نیز در دستور کار سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور قرار دارد، ابرازامیدواری نمود که با تسریع در ارسال اطلاعات موردنیاز از سوی شهرداری ها و استانداری ها فرایند تامین نیروی انسانی متخصص در مشاغل مورد نیاز شهرداریها سرعت گیرد.
 
جمالی نژاد همچنین گفت: در اجرای ماده ۶ آئین نامه اجرایی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی و در راستای ارج نهادن به سرمایه‏ های انسانی و همچنین ایجاد ثبات و امنیت شغلی، افزایش انگیزه خدمتی کارمندان پیمانی شهرداری‏ها و سازمان‏های تابعه نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان پیمانی واجد شرایط شهرداری‏های کشور شامل بیش از ۹۴۰ نفر در شهرداری های استان‏های آذربایجانشرقی، اردبیل، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، زنجان، سیستان و بلوچستان، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، هرمزگان و یزد و کلانشهرهای مشهد و شیراز به رسمی آزمایشی اقدام شده است.
 
وی اضافه کرد: تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان پیمانی شهرداری ها به رسمی آزمایشی درصورت دارا بودن شرایط مربوطه، استمرار دارد.