معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۲۲ از شستشوی بنا و حیاط مدارس این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا علی بخشی گفت: با توجه به اینکه دو سال از تعطیلی مدارس به دلیل ویروس کرونا می‌گذرد و با اعلام ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا مدارس از ۱۴ فروردین مجدد به حالت عادی خود بازگشته است، شهرداری منطقه ۲۲ اقدام به شستشوی بنا و محوطه مدارس کرد.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۲۲ افزود: برای این طرح تمامی شهرداران نواحی ۶ گانه با هماهنگی مدیران مدارس تابلو مدارس، در ورودی، دیوارها و حیاط مدارس را مورد شستشو قرار دادند تا محیط مناسبی برای دانش آموزان مهیا شود.

علی بخشی خاطرنشان کرد: در این طرح برخی از مدارس که دارای فضای سبز هستند نیز مورد به زراعی قرار گرفته است، همچنین در برخی از مدارس که نیاز به رنگ آمیزی موردی نیمکت‌های حیاط وجود داشت این اقدام نیز صورت گرفت.