صورتجلسه کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر در پنجاه و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اکثریت آراء به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس معدنی پور عضو شورای اسلامی شهر تهران در پنجاه و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به تشریح تغییرات نام معابر تهران پرداخت که بر این اساس، نامگذاری معابر با اکثریت آرا انجام شد.

بر این اساس کوچه درمانگاه در شهرری خیابان سلمان فارسی میدان شهید قشقایی در منطقه ۲۰ به نام شهید محمدرضا ابوطالبی، کوچه فجر هشتم در میدان الغدیر شهرک مسلمین در منطقه ۱۸ به نام شهید پرویز فرامرزی اوغاتی، پل بهاران حدفاصل خیابان شهید عسگری و خیابان شهید بهرامی در منطقه ۱۷ و ۱۸ به نام شهید محمدعلی بایرامی و کوچه قاضی عسگر در خیابان ۱۵ خرداد غربی کوچه شهید اکبرنژاد به نام شهید احمد نظری تغییر نام یافت.

همچنین کوچه بهنام واقع در میدان شهدا خیابان مجاهدین اسلام در منطقه ۱۲ به نام شهید احمد کاظمی قَهی، کوچه وارسته در خیابان بهار شمالی روبروی بیمارستان امام سجاد (ع) در منطقه هفت به نام شهید فریدون فراوانی، کوچه کمالی در خیابان سبلان، خیابان شهید حسنی، کوچه شهید عیش آبادی در منطقه هشت به نام شهید ابراهیم زینلی و مجموعه ورزشی گل گندم در خیابان شهید حسین زاده خیابان شهید صدوقی در منطقه ۱۷ به نام شهید جواد شاعری نامگذاری شدند.

کوچه جنت واقع در بزرگراه امام علی (ع)، خیابان پیروزی، خیابان افسری آذر در منطقه ۱۳ به نام شهید منصور قیصری، کوچه حمام فیروزه در خیابان پیروزی، خیابان باقری، خیابان زاهد گیلانی در منطقه ۱۳ به نام شهید محمد کریم سرشت، کوچه تورج در خیابان حضرت ولیعصر (عج) نرسیده به چهارراه پارک وی در منطقه سه به نام شهید سید کمال قریشی (تورج) و کوچه عطایی در محله فردوس خیابان امام زمان (عج) در منطقه ۱۸ به نام شهید محمد بحری نام‌گذاری شد.

در ادامه نامگذاری یک کوچه جدیدالاحداث در شهرک ولیعصر (عج)، خیابان حسینی، کوچه صاحب‌الزمان (عج) در منطقه ۱۸ به نام شهیدان محمدجواد و غلامرضا زینالی، نامگذاری کوچه نهب در خیابان ابوسعید غربی، کوچه رضایی شمالی در منطقه ۱۸ به نام شهید احمد نیاقیصری و نامگذاری کوچه یازدهم خیابان شیخ بهایی شمالی در منطقه سه به نام شهید نیازعلی شاهی به تصویب رسید.