عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: ما از شهرداری برای تحقق وعده خود مبنی بر تأمین و نوسازی دو هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس در سال جدید با کمک دولت حمایت می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر امانی در حاشیه پنجاه و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به رقم تحقق بودجه سال ۱۴۰۰ بر اساس اظهارات شهردار تهران خاطرنشان کرد: ما امروز صبح در جریان قرار گرفتیم که ۹۳ درصد از بودجه اصلاح شده شهرداری محقق شده که باید در کمیسیون بودجه گزارشات تفصیلی از معاونت مالی شهرداری دریافت و بررسی شود تا بتوانیم اظهار نظر کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران افزود: ما در خصوص میزان تحقق بودجه، بنا را بر صداقت و حسن نیت می‌گذاریم و حتماً انجام شده است؛ چرا که اگر غیر از این باشد شهردار تهران در تریبون رسمی موضوع را اعلام نمی‌کند.

وی در خصوص ناوگان حمل و نقل عمومی نیز گفت: شهردار تهران در این خصوص اعدادی را مطرح کرد که ۹۰۰ دستگاه از مسیر فاینانس نفت توسط دولت خریداری می‌شود و یک هزار دستگاه نیز توسط شهرداری دستگاه نوسازی و تعمیر می‌شود و با جمع تأمین دیگر دستگاه‌های وعده داده شده، به دو هزار و ۵۰۰ دستگاه در سال جاری می‌رسد.

امانی تأکید کرد: ما حمایت می‌کنیم که این وعده عملی شود، هرچند وعده سنگینی است و امیدواریم دولت به قول خود عمل کند؛ بعید به نظر می‌رسد در طول یک سال محقق شود و شاید در صورت وجود منابع در چند سال بتوان به نتیجه رسید اما اگر این اتفاق بیفتد و دولت به وعده خود عمل کند، باعث خوشحالی ما خواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در پایان بیان کرد: در این زمینه ۸۲.۵ درصد سهم دولت و ۱۲.۵ درصد سهم شهرداری است که امیدواریم به نتیجه برسد.