دو لایحه در پنجاه و پنجمین جلسه شورای شهر تهران پس از بررسی‌های لازم به رای گذاشته شد که در نهایت با رای موافق تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه قرار بود یک حذف در اعتراض فرماندار صورت بگیرد، گفت: آبونمان ماهیانه ۱۳۰ هزار تومان حذف شد که نظر فرمانداری تأمین شود و بر این اساس عدد ۱۰ درصد کاهش یافته و هزینه جمع‌آوری هر کیلوگرم پسماند پزشکی به هزار و ۶۴۰ تومان، پسماند پزشکی بی خطر به هزار و ۳۷۰ تومان و ۵۲۰ تومان نیز دفن پسماند رسید و رقم آبونمان نیز حذف شد.

پیرهادی افزود: آبونمان در این راستا که تسهیلاتی برای کادر درمان در نظر گرفته شود، حذف شد.

ناصر امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز با بیان اینکه بندهای این مصوبه توسط فرمانداری مورد قبول قرار گرفت و تنها یک بند مورد اعتراض بود، گفت: افزایش آبونمان ۱۰۰ درصد بود که مورد اعتراض قرار گرفت و بحث این بود که وزارت بهداشت در این زمینه حق داشت اما با این وجود برگشت داده شد که بررسی شود.

مهدی عزیزی مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری تهران هم در این جلسه با بیان اینکه ما بحث اصلاح و بازنگری و واقعی سازی را داشتیم، گفت: عدد آبونمان طبق دستورالعمل کمیسیون ماده ۹۰ که مورد اعتراض بود، اصلاح شد. قرار بر این بود که مطب‌ها سالیانه دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان پرداخت کنند که ۹ درصد کاهش یافت و به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.

وی افزود: برای مراکز بزرگ این اتفاق نمی‌افتد و کمیسیون ماده ۹۰ نیز تاکید کرده که مبالغ واقعی باشد و بر این اساس عددها کاهش پیدا می‌کند.

در ادامه این جلسه لایحه دوفوریت برگزاری جلسات شورای اسلامی شهر در روزهای یکشنبه و سه شنبه به صورت عادی نیز با اکثریت آرا به تصویب رسید.