به دنبال ابلاغ راه اندازی سامانه آموزش مجازی کارکنان شهرداری ها و دهیاری های کشور در سال ۱۳۹۹ رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش شهری و روستایی از آموزش و آزمون ۱۲۰۰ نفر از کارکنان شهرداری ها و دهیاری های کشور طی دو ماه اخیر از طریق سامانه سام شهر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، زیارتی نصرآبادی با بیان این مطلب گفت: با توجه به اهمیت توانمندسازی و ارتقای دانش، بینش و نگرش کارکنان شهرداریها و دهیاریها طی دو ماه اخیر، آزمون نهایی از پویش ملی شنبه های آموزشی بازآفرینی شهری پایدار و مدیریت نوین روستایی صورت پذیرفته است.
 
وی افزود: همچنین دوره های آشنایی با مبانی معاینه فنی و آموزش نحوه انجام آزمون های ایمنی و آلایندگی وسایل نقلیه سبک، مفاهیم تسهیلگری و روشهای مشارکتی و من قاسم سلیمانی هستم سرباز ولایت از طریق سامانه سام شهر اجرا و برگزار شده است.
 
زیارتی نصر آبادی افزود، در سامانه سام شهر فراگیران قادر به ایجاد کاربری شخصی هستند و پس از گذراندن دوره، گواهی نامه آموزشی الکترونیک دریافت می نمایند.
 
رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش شهری و روستایی ضمن تاکید بر تداوم آموزش های مجازی از طریق سامانه سام شهر بیان نمود: طبق شیوه نامه اجرایی پویش ملی شنبه های آموزشی، برنامه ریزی لازم برای آزمون از محتوای پویش آموزه های محیط زیست روستا انجام و همچنین برنامه ریزی لازم برای اجرای دوره شهر هوشمند برای  کارکنان شهرداری ها در سامانه صورت پذیرفته است که متعاقبا به استانها اعلام می شود.