مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری از آماده‌باش مسئولین غرف بازیافت تهران در نوروز جهت دریافت پسماند خشک و ارائه خدمات به شهروندان و برنامه‌ریزی برای افزایش این غرفه‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی عزیزی اظهار کرد: غرفه‌های بازیافت ضمن اطلاع‌رسانی، فرهنگ سازی و دریافت پسماند خشک در سطح شهر، پل ارتباطی سازمان مدیریت پسماند و شهروندان محسوب می‌شوند و از ابزارهای تشویقی اجرای بهینه تفکیک پسماند در مبدا به شمار می‌روند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران افزود: ارائه وجه نقد و برخی از کالاها توسط متصدیان غرف در قبال تحویل پسماندهای خشک به شهروندان یک عامل تشویقی برای توجه بیشتر مردم به لزوم تفکیک پسماند در مبدا می‌باشد.

وی با اشاره به اینکه افزایش غرفه‌ها یکی از برنامه‌های مهم این سازمان در راستای تفکیک پسماند و افزایش مشارکت عمومی است، گفت: در حال حاضر بیش از ۴۵۰ غرفه در سطح پایتخت وجود دارد که با هدف ارتقا فرهنگ تفکیک پسماند در مبدا و کاهش هزینه‌های جمع‌آوری پسماند فعالیت می‌کنند؛ همچنین طرح تبادل پسماند خشک با گل و گیاه با گسترش غرف گلماند در سطح مناطق و پسماند مارکت ها به عنوان محلی که در آن ارزش ریالی پسماندهای خشک شهروندان مشخص شده و شهروندان معادل ریالی آن از اجناسی که در این پسماند مارکت ها وجود دارد خریداری می‌کنند، بخش‌های دیگری از ابزارهای تشویقی این سازمان است.

عزیزی در ادامه با اشاره به شیفت بندی غرف بازیافت در مناطق ۲۲ گانه در ایام نوروز و اجرای طرح تشویقی پسماند بیمه و نانو کارواش در برخی مناطق خبر داد و افزود: متصدیان غرف تا سیزدهم طبق هماهنگی و شیفت بندی منظم در غرف بازیافت آماده خدمت رسانی هستند و شهروندان می‌توانند در مقابل دریافت پسماند خشک، انواع خدمات بیمه‌ای و کارواش ماشین در مناطقی که این طرح‌ها راه اندازی شده، دریافت کنند.