مجموعه گردشگری برج میلاد همزمان با روز طبیعت تعطیل است و امکان بازدید از این مجموعه وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برج میلاد در روز ۱۳ فروردین (روز طبیعت) تعطیل بوده و امکان بازدید گردشگران و حضور مسافران نوروزی پایتخت در این روز وجود ندارد، لذا از همه شهروندان درخواست می‌شود که در این روز به برج میلاد مراجعه نکنند.

جشنواره نوروزی برج میلاد از اول تا ۱۲ فروردین روزانه میزبان ۲۰ هزار گردشگر بود.