عبدالحمید نقره کار
ضرورت ارائه سبک‌های شهرسازی بر اساس ظرفیت‌های دینی 21 اسفند 1400

ضرورت ارائه سبک‌های شهرسازی بر اساس ظرفیت‌های دینی

وبینار علمی- تخصصی حکمرانی ایرانی، اسلامی و حل مسئله عمومی به صورت برخط برگزار شد.