شهید سلیمانی
انتقاد علوی از بی‌برنامگی معاونت اجتماعی شهرداری برای اعیاد 17 اسفند 1400

انتقاد علوی از بی‌برنامگی معاونت اجتماعی شهرداری برای اعیاد

عضو شورای شهر تهران با اشاره به بی‌برنامگی معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری برای اعیاد پیش رو بویژه نوروز، خواستار ورود و نظارت شخص شهردار به موضوعات اجتماعی و فرهنگی شد.