شهرداری منطقه ۱۹ تهران
کنترل عوامل خسارت‌زا به درختان با آبشویی 04 خرداد 1401

کنترل عوامل خسارت‌زا به درختان با آبشویی

شهردار منطقه ۱۹ از آغاز پایش، کنترل آفت و عوامل خسارت زا به درختان با آبشویی ۶۹۶۵ اصله درخت همزمان با آغاز فصل گرما و یورش این آفت به فضای سبز و درختان خبر داد.

اختصاص فضایی از بوستان بزرگ ولایت به احداث باغ شهدای ایران 16 اسفند 1400

اختصاص فضایی از بوستان بزرگ ولایت به احداث باغ شهدای ایران

شهردار منطقه ۱۹ از طراحی «باغ شهدای ایران» در بوستان ولایت خبر داد.

رفع خطر فرونشست ناشی از عبور مترو در بزرگراه شهید هاشمی 14 اسفند 1400

رفع خطر فرونشست ناشی از عبور مترو در بزرگراه شهید هاشمی

شهردار منطقه ۱۹ از اجرای عملیات عمرانی برای رفع خطر فرونشست و ایمن‌سازی بزرگراه شهید هاشمی راستگرد علامه عسگری خبر داد.