سد معبر
۵ واحد دیگر خرید و فروش خودرو در خیابان شکوفه تعطیل شد 09 آوریل 2022

۵ واحد دیگر خرید و فروش خودرو در خیابان شکوفه تعطیل شد

شهردار منطقه ۱۹ از تعطیلی پنج واحد خرید و فروش خودرو در خیابان شکوفه به دلیل ایجاد سد معبر و پس از عدم بی توجهی به اخطارها خبر داد.

اجرای طرح انضباط اجتماعی و ساماندهی سد معبر در منطقه ۳ 09 مارس 2022

اجرای طرح انضباط اجتماعی و ساماندهی سد معبر در منطقه ۳

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۳ از اجرای طرح انضباط اجتماعی و ساماندهی سد معبر در این منطقه و در آستانه سال جدید خبر داد.