زهرا شمس احسان
خدمات شهری پاسخگوی نیازهای شهروندان نیست 09 مارس 2022

خدمات شهری پاسخگوی نیازهای شهروندان نیست

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه مدت‌هاست که جمعیت تهران به حد اشباع رسیده‌است، گفت: خدمات شهری پاسخگوی نیازهای شهروندان نیست.