روز جانباز
سخنگوی شورای شهر تهران از آسایشگاه شهید بهشتی بازدید کرد 07 مارس 2022

سخنگوی شورای شهر تهران از آسایشگاه شهید بهشتی بازدید کرد

سخنگوی شورای شهر تهران همراه شهردار منطقه ۸ پایتخت به مناسبت روز جانباز از آسایشگاه جانبازان شهید بهشتی بازدید کرد.