خیابان شریعتی
احداث دوربرگردان در خیابان قبا آغاز شد 05 مارس 2022

احداث دوربرگردان در خیابان قبا آغاز شد

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۳ تهران، از آغاز احداث دوربرگردان در خیابان قبا برای بهبود وضعیت ترافیک خبر داد.