تیپ فاطمیون
خودروسازان به ازای تولید هر خودرو یک نهال بکارند 06 مارس 2022

خودروسازان به ازای تولید هر خودرو یک نهال بکارند

سروری با بیان این که خودروسازان بیشترین تأثیر در آلودگی هوا را دارند، گفت: ما در شورای عالی استان‌ها و مجلس به دنبال الزام خودروسازان به کاشت نهال در ازای تولید هر خودرو و موتورسیکلت هستیم.