توسعه روستایی
طرح‌های توسعه روستایی در دست اقدام است 19 اسفند 1400

طرح‌های توسعه روستایی در دست اقدام است

وزیر کشور گفت: دولت و وزارت کشور با تمام توان در کنار شوراها است و از این فعالیت‌ها حمایت می‌کند.