توسعه روستایی
طرح‌های توسعه روستایی در دست اقدام است 10 مارس 2022

طرح‌های توسعه روستایی در دست اقدام است

وزیر کشور گفت: دولت و وزارت کشور با تمام توان در کنار شوراها است و از این فعالیت‌ها حمایت می‌کند.