معاون ارتباطات و امور بین‌الملل شورای شهر تهران ضمن تشریح آخرین وضعیت جسمانی چمران گفت: وضعیت جسمانی رئیس شورای شهر تهران تحت کنترل است.

محمود کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر و در تشریح آخرین وضعیت جسمانی رئیس شورای شهر تهران گفت: آقای مهندس چمران به‌دلیل ابتلاء به سویه امیکرون در حال حاضر در بیمارستان بستری هستند.

معاون ارتباطات و امور بین‌الملل شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: رئیس شورای اسلامی شهر تهران در حال حاضر در آی سی یو تحت کنترل و نظارت پزشک قرار دارد.

وی در پایان بر لزوم عدم توجه شهروندان به اخبار و اطلاعات نادرست غیررسمی پیرامون وضعیت جسمانی رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد.

رئیس شورای شهر تهران از چند روز قبل در بیمارستان بستری شده و تحت نظارت پزشک قرار دارد.