بنا بر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای پایتخت در صبح دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۳، با شاخص آلودگی ۷۶ در شرایط قابل قبول قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای پایتخت در صبح دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۳، با شاخص آلودگی ۷۶ در شرایط قابل قبول قرار دارد.

همچنین این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۸۸ قرار داشت و وضعیت هوا در شرایط قابل قبول بود.

تهران از ابتدای سال ۵ روز هوای پاک، ۶۷ روز هوای قابل قبول و ۳ روز هوای آلوده داشته است.

این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۸ روز هوای پاک، ۶۳ روز هوای قابل قبول و ۴ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه داشته است.