کیفیت هوای تهران با شاخص ۹۵ در شرایط قابل قبول قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای پایتخت در صبح پنج شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳، با شاخص آلودگی ۹۵ در شرایط قابل قبول قرار دارد.

تهران از ابتدای سال ۵ روز هوای پاک، ۶۵ روز هوای قابل قبول داشته است.

این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۸ روز هوای پاک، ۵۸ روز هوای قابل قبول، ۴ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه داشته است.