شهردار منطقه ۱۲ تهران با اشاره به اجرای طرح میدانگاه ابن سینا در تهران گفت: یکی از اقداماتی که در بافت‌های فرسوده و تاریخی دنبال می‌شود، ارتقای کیفیت محیط عمومی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحیدرضا انارکی محمدی شهردار منطقه ۱۲ تهران گفت: یکی از اقداماتی که در بافت‌های فرسوده و تاریخی دنبال می‌شود، ارتقای کیفیت محیط عمومی است و در همین راستا، راه‌اندازی فضاهای شهری در مقیاس محله، منطقه و شهر برای تعامل اجتماعی، استراحت و گذران اوقات فراغت شهروندان از برنامه‌های ما در سال گذشته بوده و در همین راستا اجرای طرح میدانگاه ابن سینا را در دستور کار قرار دادیم.

شهردار منطقه ۱۲ با اشاره به سبقه تاریخی این میدان از اجرای دروازه با سبک و سیاق دروازه‌های قدیمی شهر در این میدان گاه خبر داد و افزود: با توجه به حضور مجموعه فرهنگی_ مذهبی در میدان و خانه مداحان در ضلع جنوب میدان، باید در این طرح حضور و اجتماع تکایا و هیأت‌های مذهبی نیز در نظر گرفته شود.

وحیدرضا انارکی محمدی همچنین در این طرح پیشنهادی، با توجه به ایجاد محلی برای استراحت شهروندان، از اجرای سقف و جانمایی نیمکت و گلدان‌های شهری بزرگ خبر داد.

در این جلسه حق لطفی مدیر عامل سازمان عمرانی و خیر خواه مدیر سازمان مهندسی و مشاور شهرداری تهران نکاتی را راجع این طرح پیشنهاد دادند.