روز شنبه بیست و دوم اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ و همزمان با یکصد و بیستمین پویش امید و افتخار، مراسم افتتاح ۴ بازار میوه و تره بار در مناطق ۲۲،۶،۹ و ۱۱ انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز شنبه بیست و دوم اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ و همزمان با یکصد و بیستمین پویش امید و افتخار، مراسم افتتاح ۴ بازار میوه و تره بار در مناطق ۲۲،۶،۹ و ۱۱ انجام خواهد شد.

بازار میوه و تره بار زاگرس در منطقه ۲۲ واقع در بلوار اردستانی – خیابان کرمانشاه – خیابان زاگرس؛ بازار میوه و تره بار شهید گمنام در منطقه ۶ واقع در بزرگراه شهید گمنام حدفاصل خیابان‌های بوعلی و جهانمهر؛ بازار میوه و تره بار فیروزآبادی در منطقه ۹( خیابان بدرالزمان قریب، روبه روی گذرگردشگری و بازار میوه و تره بار غدیر واقع در منطقه ۱۱( تقاطع خیابان امام خمینی و کمالی) چهار بازاری هستند که در روز شنبه همزمان با یکصد و بیستمین پویش امید و افتخار افتتاح خواهند شد.