با حکم شهرداری تهران سرپرست اداره کل محیط‌زیست و توسعه پایدار شهرداری منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم شهردار تهران، اصغر عطایی، مدیر کل پیشین خدمات شهری، به عنوان سرپرست اداره کل محیط‌زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران جایگزین حلیاسادات حسینی شد.