سرفاصله زمانی حرکت قطارهای خطوط ۷ گانه مترو تهران در ایام تعطیلات نوروزی به همراه ساعت فعالیت این مجموعه اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وضعیت سرویس دهی تمامی خطوط مترو از یکم تا سیزدهم فروردین ۱۴۰۱ طبق جدول سایر روزهای تعطیل اجرا می‌شود. همچنین ساعت حرکت قطارها از مبادی-نخستین اعزام- رأس ساعت ۶:۰۰ و آخرین اعزام ساعت ۲۲:۰۰ انجام می‌شود.

در این ایام، خط یک دارای ۱۰ رام قطار با سرفاصله زمانی ۱۵ دقیقه است. خط دو دارای هفت رام قطار و سرفاصله زمانی ۱۵ دقیقه، خط سه دارای ۹ قطار با سرفاصله زمانی ۱۵ دقیقه، خط چهار دارای ۶ قطار و سرفاصله زمانی ۱۵ دقیقه است. بیشترین سرفاصله زمانی مربوط به خطوط پنج، ۶، هفت و فرودگاه امام خمینی (ره) است.

خط پنج دارای ۵ قطار با سرفاصله زمانی ۳۰ دقیقه، خط ۶ دارای دو قطار با سرفاصله زمانی ۲۲ دقیقه در نیمه جنوبی و ۳۵ دقیقه در نیمه شمالی، خط هفت دارای چهار قطار با سرفاصله زمانی ۲۲ دقیقه است.

همچنین فرودگاه امام خمینی (ره) دارای یک رام قطار است که در این تعطیلات هر ۹۰ دقیقه یک‌بار اعزام آن صورت می‌گیرد.شایان ذکر است که طبق مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، افزایش قیمت بلیت مترو از اول اردیبهشت ۱۴۰۱ اعمال خواهد شد.