بنا بر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا شاخص آلودگی هوای پایتخت در نخستین روز بهار بر روی عدد ۷۹ یعنی بازه قابل قبول قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا شاخص آلودگی هوای پایتخت در نخستین روز بهار بر روی عدد ۷۹ یعنی بازه قابل قبول قرار دارد.

براساس این گزارش پیش بینی می‌شود وضعیت هوای پایتخت در ۲۴ ساعت آینده هم در بازه قابل قبول قرار داشته باشد.

همچنین امروز دما به ۱۴ درجه سانتیگراد می‌رسد و برای فردا حداقل ۱۱ و حداکثر ۱۹ درجه سانتیگراد پیش بینی می‌شود.