تفاهم‎نامه همکاری با هدف حمایت از فرآیند توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و همچنین کمک به تحقق شهرخانواده، مابین اداره کل امور زنان و خانواده شهرداری تهران و ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهر تهران به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور زنان و خانواده شهرداری تهران، مریم اردبیلی با اعلام این خبر اظهارکرد: این تفاهم‌نامه مطابق «قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی مبنی بر استفاده از ظرفیت‌ها و مشارکت شهرداری تهران در حمایت از مشاغل خانگی و تولیدات افراد در معرض آسیب و همچنین در راستای تحقق برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهرتهران مبنی بر الزام شهرداری به توسعه فرهنگ کارآفرینی و توانمنسازی اقشار کم برخوردار و زنان سرپرست خانوار، منعقد شد.

مدیرکل امور زنان وخانواده شهرداری تهران با اشاره به موضوعات این تفاهم‌نامه ادامه داد: همکاری در راستای حمایت از توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار و معیشت پایدار آنها و همچنین استفاده از ظرفیت های ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهر تهران جهت تحقق شهر خانواده محور، دو محور اصلی این تفاهم نامه است.

وی با اشاره به مدت زمان اعتبار ۳ساله و قابل تمدید این تفاهم‌نامه هم تصریح کرد: استفاده از ظرفیت مکانی و فضایی ستاد معاینه فنی خودروها به منظور گسترش فضای فروش ویژه تولیدات زنان سرپرست خانوار، تهیه ملزومات و مایحتاج پیمانکاران طرف قرارداد این ستاد از مراکز توانمندسازی کوثر و بهره‌مندی از فضای ستاد مرکزی معاینه فنی جهت درج و نصب پیام‌های تبلیغاتی با موضوع ترویج شهرخانواده، محورهای همکاری طرفین این تفاهم نامه است.

مشاور شهردار تهران در امور زنان و خانواده همچنین یادآور شد: این اداره کل ملزم است که جهت بهره‌مندی از مزایای این تفاهم‎نامه، شرایط مراکز توانمندسازی کوثر و صاحبان کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی را بررسی کند. همچنین امکانی فراهم سازد تا با معرفی مراکز توانمندسازی کوثر به پیمانکاران ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهر تهران، شرایط برای عقد قراداد به منظور تامین البسه مورد نیاز فراهم شود.

اردبیلی با اشاره به این موضوع که دراین تفاهم نامه به موضوع فرزندان زنان سرپرست خانوار نیز پرداخته شده است، اظهارکرد: فرزندان زنان سرپرست خانواری که در سامانه توانمندسازی شهرداری تهران مشخصات آنها به ثبت رسیده مطابق این تفاهم نامه، به پیمانکاران طرف قرارداد ستاد مرکزی معاینه فنی معرفی خواهند شد تا با اعلام مهارت‌های مورد نیاز از سوی ستاد معاینه فنی خودرو، شرایط برای اشتغال آنها فراهم شود.

امکان سنجی و احصای نیازهای مربوط به ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهر تهران مبنی بر اجرایی شدن شهر خانواده محور، مورد دیگری بود که مدیرکل امور زنان و خانواده شهرداری تهران به آن اشاره کرد و یادآور شد: ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهرتهران متعهد شد با حمایت و تعامل لازم، شرایط اجرایی شدن دستورالعمل های شهرخانواده، را مهیا سازد.