معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تهران گفت: به هر میزان که در مسیر «تهران؛ شهر خانواده» گام برداریم به سمت هدف معروف «تهران؛ کلانشهر جهان اسلام » بیش از پیش نزدیک خواهیم شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور زنان وخانواده شهرداری تهران، مجید باقری در حاشیه مراسم اختتامیه رویداد ایده‌پردازی«تهران؛ شهرخانواده» تصریح کرد: یکی از ایده‌های بسیار مهم و مطرح در مدیریت شهری جدید پدیده ای تحت عنوان مردمی سازی اداره شهری است. برای اینکه شهروندان برای اداره شهر مشارکت داشته باشند به سمت ایده مردمی« تهران؛ شهر خانواده» پیش رفته و در این راه گام برداشته‎ایم.

وی با اشاره به ایده مردمی «تهران؛ شهر خانواده» افزود:  در این مسیر با استقبال خوب شهروندان مواجه شده ایم و امروز بنا داریم که از برگزیدگان ارائه ایده‎های مناسب در خصوص شهر خانواده تقدیر کنیم.

باقری با تاکید بر این موضوع که به هر میزانی که در این مسیر گام برداریم ما را به سمت شعار و هدف معروف «تهران؛ کلانشهر جهان اسلام» بیش از پیش نزدیک خواهد کرد؛ ادامه داد: لذا شهرداری تهران و به طور خاص دکتر زاکانی نظر بسیار جدی دارد که ایده های مشارکت کننده برای تحقق این هدف مهم را حمایت کند.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: قطعا بهترین ایده ها شناسایی می‌شوند و حوزه‎های مختلف مدیریت شهری برای حمایت و اجرای ایده ها برنامه ریزی می کنند.