فاز پنجم طرح زنان و تغییرات اقلیم با عنوان دوره تسهیلگری (سفیران انرژی) در دانشگاه علم و صنعت و با همراهی مناطق 22گانه شهرداری تهران در حال اجراست.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور زنان و خانواده شهرداری تهران، مریم اردبیلی در حاشیه بازدید از اجرای این طرح و با بیان اینکه «اگر منتظر کنوانسیون‎های جهانی محیط زیست باشیم، آینده زمین را از دست خواهیم داد» اظهارکرد: بسیاری از کشورهای دنیا مدعی آن هستند که شاخص‎های زیست محیطی بهتر و بالاتری دارند و سایر کشورها باید تابع آنها باشند؛ اما واقعیت این است که همین کشورها در یکصدسال گذشته بیشترین سهم در تخریب اقلیم و مصرف کردن منابع کره زمین را داشته‏‌اند؛ بنابراین باید این نگاه بالا به پایین را تغییر داده و خودمان را باور داشته باشیم.

وی با تاکید بر این موضوع که ما در دنیا، هم مطالبه‎گر و هم مبدع هستیم افزود: بسیاری از مدل‎های کنش ما در سایرکشورها به کار  گرفته شده است و ما این ارزش را قبلا تجربه کرده‎ایم .

مدیرکل امور زنان و خانواده شهرداری تهران همچنین با بیان اینکه همه ما باید نسبت به تغییرات اقلیمی واکنش داشته باشیم خاطرنشان کرد: امیدواریم تا نسل ما بتواند به گونه ای در حفظ محیط زیست رفتار کند تا برای نسل‌های آینده فضای بهتری به یادگار بماند؛ این امر مستلزم آن  است که تک تک ما نسبت به تغییرات اقلیمی حساس بوده و به فکر آن باشیم .

وی افزود: تغییرات اقلیمی موضوعی نیست که به شکل فانتزی به آن نگاه کنیم بلکه یک مسئله واقعی و روز برای ساکنان زمین است که در آینده بحران‎ساز خواهد شد؛ پس تصمیم‌های امروز، کنش‎ها و اقدامات ما در آینده اثرگذار خواهد بود.

مشاور شهردار تهران در امور زنان و خانواده همچنین با اشاره به برگزاری دوره‎های تسهیلگری انرژی، آن را گامی مهم برشمرد و ادامه‌داد: اینکه امروز و با این انگیزه که مداخله‏‌ای برای تغییرات اقلیم در مقیاس خودمان انجام دهیم، دور هم جمع شد‌ه‏‌ایم اتفاق خرسندی است زیرا تجربه ثابت کرده اقدامات کوچک باعث حصول نتایج شگرفی خواهد شد.

وی با بیان اینکه امروزه شاهد روند تغییرات اقلیم در همه دنیا هستیم هم گفت : این امر می‌طلبد تا اولا زبان گفتگوی مشترک پیدا کنیم که همگان در دنیا آن را درک کنند ، دوم اینکه باعث پرشدن فضای بین نسلی امروز با نسل‎های بعدی خواهیم شد؛ یعنی همانگونه که نسل ما دغدغه تغییرات اقلیم را دارد نسل‎های آینده نیز این دغدغه و حساسیت را خواهند داشت و سوم آنکه بدانیم تغییرات اقلیم تنها یک جنبه از زندگی ما راتحت تاثیر قرار نمی‎دهد و در تمام ارکان، اثرگذار است.

اردبیلی گروه زنان را تاثیرپذیرترین گروه در اثر تغییرات اقلیمی برشمرد وتصریح کرد : زنان و کودکان بیش از همه از تغییرات اقلیمی دچار آسیب خواهند شد زیرا براثر این تغییرات، جامعه از شرایط ثبات خود خارج می‌شود و از امنیت و رفاه فاصله خواهد گرفت.

وی همچنین نظرات و رفتار زنان در ارائه الگوی مصرف بهینه را دارای بیشترین تاثیر بر نسل آینده برشمرد و خاطرنشان کرد: بدون شک نقش مادران در تعیین و تغییر الگوی مصرف و انتقال آن به نسل‎های آینده بسیار کلیدی است.

به گفته مدیرکل امور زنان و خانواده شهرداری تهران ، نوآوری اجتماعی و اقتصادی در مبحث تغییرات اقلیمی نیز، اثرگذار است و ما باید بتوانیم با ارائه راهکارهای بدیع و فرصت‎سازی در حیطه کسب و کار و خلق ارزش‎های اجتماعی و اقتصادی از آن بهره مناسب ببریم.