زاکانی شهردار تهران گفت: با همت و کمک دولت ظرف یک ماه آینده با رفع مشکل برق پرند، مترو این شهر افتتاح خواهد شد.


دریافت
۴ MB