روابط عمومی شرکت واحد طی اطلاعیه‌ای علت انتشار دود در اتوبوس بی‌آرتی در صبح امروز را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت واحد طی اطلاعیه‌ای علت انتشار دود در اتوبوس بی‌آرتی در صبح امروز را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

به دلیل بروز نقص فنی در قسمت موتور، اتوبوس بی‌آرتی دچار دود گرفتگی شد و بلافاصله مسافران بدون هیچ صدمه‌ای از اتوبوس خارج و با حضور تیم امداد نسبت به رفع نقص فنی اتوبوس اقدام شد.