بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران، هم‌اکنون میانگین کیفیت هوای پایتخت در شرایط قابل قبول قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هم اکنون شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۶۴ قرار گرفته و هوای پایتخت در شرایط قابل قبول قرار دارد.

همچنین پایتخت‌نشینان هر دو روز گذشته در تهران شاهد هوای پاک بوده اند.