شهردار تهران در احکامی جداگانه ۶ نفر از مدیران شهری را در حوزه مسئولیت خود ابقا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی احکام صادره از سوی شهردار تهران به مدت یکسال، حکم جواد مالکی در سمت مدیرعامل سازمان بازنشستگی شهرداری تهران و حکم ابراهیم باقی در سمت مدیرکل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران، علیرضا محمودی آشتیانی در سمت مدیرکل پشتیبانی و مصطفی قویدل در سمت مدیرکل امور مالی و اموال، عمادالدین سخایی در سمت مدیرکل دفتر برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی و سید مهدی متولی مدیر دفتر شهردار تمدید شد.

متن احکام به شرح زیر است:

جناب آقای جواد مالکی

نظر به شایستگی، تجارب و سوابق ارزنده جناب‌عالی و به موجب این حکم به مدت یکسال در سمت «مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سازمان بازنشستگی» ابقاء می‌شوید.

امید است بر اساس اسناد فرادست و برنامه‌های مصوب شهرداری تهران، در راستای ارتقای سطح کیفی سازمان و تسریع در انجام خدمت‌رسانی، ضمن هماهنگی با سایر اعضای هیئت مدیره نسبت به برنامه‌ریزی برای اطمینان از حسن اجرای امور، حفظ منافع، سرمایه، اموال سازمان و رفع موانع، همه توان و تجربه خویش را جهت تحقق چشم‌انداز «تهران؛ کلان‌شهر الگوی جهان اسلام» به‌کارگیرید.

رجاء واثق دارم شاهد استمرار مسئولیت جناب‌عالی در سایه نقش‌آفرینی مؤثرتان متکی به راهبردهای کلان شهرداری تهران باشیم، توفیقات روز افزون شما را در ایفای مسئولیت محوله از خداوند منان مسألت دارم.

جناب آقای عمادالدین سخایی

نظر به شایستگی، تجارب و سوابق ارزنده جناب‌عالی و بنا به پیشنهاد معاون محترم مالی و اقتصاد شهری، به موجب این حکم به مدت یکسال در سمت «مدیرکل دفتر برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی» ابقاء می‌شوید.

امید است با استعانت از ذات اقدس ربوبی و بهره‌گیری از ظرفیت و استعداد مجموعه خدوم شهرداری، تمام همت و توان خویش را در راستای تحقق چشم‌انداز «تهران؛ کلان‌شهر الگوی جهان اسلام»، معطوف به تحقق اسناد بالادستی، افزایش کارآمدی، حسن اجرای امور محوله و ارتقا سطح کیفی خدمت‌رسانی صادقانه و خالصانه به شهروندان عزیز تهران نمائید.

رجاء واثق دارم شاهد استمرار مسئولیت جناب‌عالی در سایه نقش‌آفرینی مؤثرتان متکی به راهبردهای کلان شهرداری تهران باشیم، توفیقات روز افزون شما را در ایفای مسئولیت محوله از خداوند منان مسألت دارم.

جناب آقای مصطفی قویدل

نظر به شایستگی، تجارب و سوابق ارزنده جناب‌عالی و بنا به پیشنهاد معاون مالی و اقتصاد شهری، به موجب این حکم به مدت یکسال در سمت «مدیرکل امور مالی و اموال» ابقاء می‌شوید.

امید است با استعانت از ذات اقدس ربوبی و بهره‌گیری از ظرفیت و استعداد مجموعه خدوم شهرداری، تمام همت و توان خویش را در راستای تحقق چشم‌انداز «تهران؛ کلان‌شهر الگوی جهان اسلام»، معطوف به تحقق اسناد بالادستی، افزایش کارآمدی، حسن اجرای امور محوله و ارتقا سطح کیفی خدمت‌رسانی صادقانه و خالصانه به شهروندان عزیز تهران نمائید.

رجاء واثق دارم شاهد استمرار مسئولیت جناب‌عالی در سایه نقش‌آفرینی مؤثرتان متکی به راهبردهای کلان شهرداری تهران باشیم، توفیقات روز افزون شما را در ایفای مسئولیت محوله از خداوند منان مسألت دارم.

جناب آقای علیرضا محمودی آشتیانی

نظر به شایستگی، تجارب و سوابق ارزنده جناب‌عالی و بنا به پیشنهاد معاون مالی و اقتصاد شهری، به موجب این حکم به مدت یکسال در سمت «مدیرکل پشتیبانی» ابقاء می‌شوید.

امید است با استعانت از ذات اقدس ربوبی و بهره‌گیری از ظرفیت و استعداد مجموعه خدوم شهرداری، تمام همت و توان خویش را در راستای تحقق چشم‌انداز «تهران؛ کلان‌شهر الگوی جهان اسلام»، معطوف به تحقق اسناد بالادستی، افزایش کارآمدی، حسن اجرای امور محوله و ارتقا سطح کیفی خدمت‌رسانی صادقانه و خالصانه به شهروندان عزیز تهران نمائید.

رجاء واثق دارم شاهد استمرار مسئولیت جناب‌عالی در سایه نقش‌آفرینی مؤثرتان متکی به راهبردهای کلان شهرداری تهران باشیم، توفیقات روز افزون شما را در ایفای مسئولیت محوله از خداوند منان مسألت دارم.

جناب آقای ابراهیم باقی

نظر به شایستگی، تجارب و سوابق ارزنده جناب‌عالی و بنا به پیشنهاد معاون مالی و اقتصاد شهری، به موجب این حکم به مدت یکسال در سمت «مدیرکل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران» ابقاء می‌شوید.

امید است با استعانت از ذات اقدس ربوبی و بهره‌گیری از ظرفیت و استعداد مجموعه خدوم شهرداری، تمام همت و توان خویش را در راستای تحقق چشم‌انداز «تهران؛ کلان‌شهر الگوی جهان اسلام»، معطوف به تحقق اسناد بالادستی، افزایش کارآمدی، حسن اجرای امور محوله و ارتقا سطح کیفی خدمت‌رسانی صادقانه و خالصانه به شهروندان عزیز تهران نمائید.

رجاء واثق دارم شاهد استمرار مسئولیت جناب‌عالی در سایه نقش‌آفرینی مؤثرتان متکی به راهبردهای کلان شهرداری تهران باشیم، توفیقات روز افزون شما را در ایفای مسئولیت محوله از خداوند منان مسألت دارم.

جناب آقای سید مهدی متولی

نظر به شایستگی، تجارب و سوابق ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به مدت یک سال در سمت «مدیر دفتر شهردار» ابقاء می‌شوید.

امید است با استعانت از پروردگار یکتا، تحت راهبری مدیرکل حوزه شهردار و با تلاش و پیگیری مجدانه و همکاری و تعامل مؤثر درون و برون سازمانی، در راستای تحقق چشم انداز «تهران؛ کلانشهر الگوی جهان اسلام» همه توان و تجربه خویش را به کار گیرید.

توفیقات روز افزون شما را در ایفای مسئولیت محوله از خداوند منان مسألت دارم.