شهردار منطقه ۹، آلودگی‌های صوتی و محیطی و مشکلاتی که مجموعه فرودگاه مهرآباد به خصوص برای ساکنین غربی تهران ایجاد کرده را معضلی دانست که می‌بایست هر چه سریع‌تر حل و فصل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرحیم مرتضوی، با اشاره به اینکه فرودگاه مهرآباد بیش از نیمی از مساحت منطقه ۹ را اشغال کرده گفت: آلودگی‌های صوتی و محیطی و مشکلاتی که این مجموعه به خصوص برای ساکنین غربی تهران ایجاد کرده از معضلاتی است که پیگیر رفع آن هستیم، علاوه بر آن پی گیر احقاق حقوق شهروندان و اخذ مطالبات شهرداری از مجموعه فرودگاهی در راستای ارائه خدمات به مردم هستیم.

شهردار منطقه ۹ با بیان اینکه وجود و فعالیت فرودگاه مهرآباد برای شهروندان غربی پایتخت آزار دهنده است، گفت: در چشم انداز آینده شهر تهران تلاش می‌شود فرودگاه دیگر در مرکز شهر جایی نداشته باشد.

وی تاکید کرد: یکی از مطالبات جدی شهروندان انتقال فرودگاه مهرآباد است که این اقدام بسیار سخت و دشواری است اما با توجه به رشد و پیشرفت شهری، وجود فرودگاه مهرآباد در شهر بواسطه مخاطراتی که می‌تواند در دراز مدت برای مردم داشته باشد، توجیهی ندارد و حتماً باید به حاشیه شهر منتقل شود.

مرتضوی در خاتمه عنوان کرد: این مطالبه به حق شهروندان از سوی مجموعه شهری در حال پیگیری است و اگر فرودگاه مهرآباد به بیرون شهر منتقل شود فضای مناسبی برای توسعه شهری در قسمت غربی شهر تهران مهیا خواهد شد.