مدیرعامل شرکت شهر سالم از دو برابر شدن ظرفیت خدمت‌رسانی درمانی در شیفت‌های شبانه درمانگاه‌های شبانه‌روزی شهرداری تهران با توجه به اوج‌گیری آنفولانزا در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر نورمحمدی گفت: در راستای تکریم ذی‌نفعان و تسهیل دسترسی به خدمات درمانی در شرایط شیوع بیماری آنفولانزا، ظرفیت خدمات‌رسانی درمانگاه‌های شبانه‌روزی شهرداری تهران افزایش یافته است.

وی افزود: بر این اساس، در درمانگاه‌های مناطق یک، سه، پنج و هشت برای شیفت‌های شبانه از این پس دو پزشک عمومی، دو پرستار و دو نیروی پذیرش آماده خدمات‌رسانی به همه مراجعان به ویژه کارکنان و بازنشستگان شهرداری هستند.

به گفته مدیرعامل شرکت شهر سالم، این اقدام به دنبال شیوع بیماری آنفولانزا و افزایش چشمگیر مراجعان به درمانگاه‌های ۱۹ گانه شهرداری در روزهای گذشته انجام شده است.