شهردار تهران اولین قرار خدمت خود را در سال دوم مدیریت شهری فردا در منطقه ۹ برگزار می‌کند.

عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری دوازدهمین قرار خدمت شهردار تهران گفت: فردا دوازدهمین قرار خدمت شهردار تهران در منطقه ۹ از نماز ظهر تا نماز مغرب و عشا برگزار می‌شود.

وی افزود: این اولین قرار خدمت شهردار تهران در سال دوم مدیریت شهری است و در این بازدید، شهردار تهران از پروژه‌های منطقه ۹ بازدید خواهد کرد.

محمدخانی درباره سایر اقداماتی که در قرار خدمت فردا برگزار می‌شود گفت: بازدید از منطقه، دیدار با کارکنان شهرداری، دیدار عمومی با اهالی محله و حضور در یکی از مساجد تهران از برنامه‌های شهردار تهران در دوازدهمین قرار خدمت شهردار تهران است.