مدیرعامل سازمان حمل و نقل ترافیک شهر تهران گفت: بزرگ ترین پارکینگ هوشمند تهران در منطقه ۱۴ افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی شفیعی، در حاشیه افتتاح پارکینگ طبقاتی امیر کبیر و در جمع خبرنگاران با اشاره به افتتاح این پارکینگ، افزود: ساخت این پارکینگ از سال ۸۷ تا ۹۷ متوقف بود و حدود ۳۵ درصد آن پیش رفته بود.

وی ادامه داد: از سال ۹۷ تا ۹۹ نیز حدود ۷۰ درصد آن پیش رفت و از سال گذشته ۳۰ درصد باقی مانده آن به پایان رسید.

شفیعی با بیان اینکه این پارکینگ متعلق به شهرداری است، گفت: پارکینگ طبقاتی امیر کبیر ۵۵۰ ظرفیت دارد و هزینه آن مطابق با مصوبه شورای شهر است.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل ترافیک شهر تهران بیان کرد: ورودی اصلی پارکینگ از خیابان شکوفه است ودارای ۳ طبقه است در حال رایزنی هستیم تا از اتوبان امام علی نیز ورودی داشته باشد.

وی با بیان اینکه این پارکینگ دارای پیشرفته‌ترین سیستم اطفای حریق و هوشمند است، افزود: ارزش این پارکینگ ۴۰۰ میلیارد تومان است و ۵۰ میلیارد تومان برای ۳۰ درصد باقی مانده این پارکینگ در دوره جدید مدیریت شهری هزینه شد.

شفیعی با بیان اینکه ساخت ۸ پارکینگ در دستور کار قرار دارد گفت: ۳ پارکینگ شهید مدنی، مینابی و بغدادی در حال ساخت است و همچنین مطالعات برای ساخت ۱۴ پارکینگ در دستور کار است.