رئیس شورای شهر تهران گفت: نمی‌خواهیم بر سر قیمت سطل زباله چانه بزنیم و حتی اگر قیمت آن یک میلیون تومان هم باشد آیا باید برای آن چانه بزنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران، در نود و هفتمین جلسه شورای شهر و در جمع خبرنگاران با اشاره به اغتشاشات اخیر، افزود: ماهیت اغتشاشات اخیر را مقام معظم رهبری بیان کردند و ایشان به شیواترین شکل دلایل این اغتشاشات را بیان کردند.

وی ادامه داد: من هم اعلام کردم که اکنون بحث حمایت از اغتشاشات مطرح است نه حمایت از مردم، آمریکایی‌ها اگر به دنبال حمایت از مردم بودند داروها را تحریم نمی‌کردند و اکنون اسرائیل نیز حمایت و هدایت میدانی می‌کند.

چمران گفت: اگر فوت یک فرد هم نبود باز دشمنان موضوعی دیگر را علم می‌کردند آمبولانس دیگر برای شهرداری نیست که آن را آتش می‌زنند.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به سطل‌های اشغال گفت: نمی‌خواهیم بر سر قیمت سطل زباله چانه بزنیم و حتی اگر قیمت آن یک میلیون تومان هم باشد، باید برای آن چانه بزنیم؟ اگر سطل آشغال‌ها را با کاور آن بسنجیم همان ۱۵ میلیون تومان می‌شود.

وی تصریح کرد: در اغتشاشات نیز اعلام کردند و گفتند همه چیز بهانه است و اصل نظام نشانه است و اصل کار آتش زدن و از بین بردن آمبولانس، ماشین آتش نشانی یا حتی مغازه مردم که اعتراض نیست آن اغتشاش است و این رسماً جنگ است.